Begeleiding en ondersteuning naar een positieve deelname aan onze maatschappij!

OutdoorEnZo is er voor de jeugd, voor jongeren en volwassenen. Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan mensen met Autisme, AD(H)D, gedragsproblemen en psychosociale problemen. Wij bieden begeleiding en ondersteuning aan cliënten die op dat moment niet in staat zijn om onderwijs te volgen. Dit doen we in de regio Zuidoost-Brabant, met als thuisbasis Lierop. Cliënten krijgen bij ons de kans om met  behulp van praktische en deskundige ondersteuning, de eigen kracht en motivatie te ontdekken en om zo tot verdere ontwikkeling te komen. 

Onze missie:
Onze missie is om jeugdigen, jongeren en volwassenen, die extra ondersteuning nodig hebben, te begeleiden naar een positieve deelname aan onze maatschappij, ieder op zijn eigen manier.

Onze visie:
In onze begeleiding sluiten we op praktische en deskundige wijze aan bij de mogelijkheden van de jongere. Wij geloven in samen zoeken naar je kwaliteiten, mogelijkheden en motivatie. We creëren een werk- en leeromgeving en werken graag samen aan kansen om mogelijk te maken dat iemand zich verder ontwikkelt. Wij bieden begeleiding en ondersteuning bij het voeren van regie over je eigen leven.